Self-employed person to immigrate to Canada

Đây là chương trình định cư cho những người có kinh nghiệm tự làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và thể thao như giáo viên âm nhạc, họa sĩ, người minh họa, nhà làm phim, viết tác phẩm, nhà báo, phiên dịch, nhạc sĩ, vũ công, nghệ nhân thủ công... Không những vậy, chương trình này còn bao gồm cả những người làm việc ở khâu hỗ trợ như biên đạo múa, thiết kế dàn dựng, huấn luyện viên. Ứng viên cũng có thể là vận động viên, nghệ sĩ hoạt động với thành tích cấp quốc tế.

The key point is that you have to have your own established business in these careers. However, the advantages of this program is that its language requirement is not high, you can apply for direct PR without any working period in Canada prior to PR application, and this is a federal program that you can choose any province and place to come and settle in Canada.

Bài viết liên quan