PHÍ DỊCH VỤ

Phí làm hồ sơ bao gồm:

 1. Buổi họp tư vấn ban đầu để đánh giá khả năng của bạn và cung cấp thông tin về các chương trình bạn quan tâm;
 2. Hướng dẫn và giải thích cụ thể, chi tiết để bạn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho hồ sơ;
 3. Hoàn thành các mẫu đơn theo yêu cầu hồ sơ;
 4. Thảo nội dung các thư từ, giấy tờ cần thiết cho hồ sơ;
 5. Công chứng tuyên thệ cho khách hàng về lời khai tại Alberta;
 6. Thư giải trình kèm trong hồ sơ để trình bày, giải thích và thuyết phục người xét hồ sơ rằng bạn đạt các tiêu chuẩn yêu cầu;
 7. Đại diện cho bạn nộp hồ sơ và giao tiếp với Bộ Di trú Canada khi họ liên lạc trong quá trình xét duyệt hồ sơ của bạn;
 8. Phí bưu điện khi nộp hồ sơ giấy cho Bộ Di trú;
 9. Phản hồi các thắc mắc, câu hỏi của bạn, thông báo cập nhật tình hình hồ sơ cho bạn nhanh chóng, kịp thời.

Xin lưu ý:

 • Sau khi đánh giá đầy đủ và toàn diện về trường hợp của bạn, chúng tôi sẽ báo chi phí để làm hồ sơ cho bạn.
 • Ngoài ra còn có các phí khác, ví dụ như phí xét duyệt của chính phủ, phí vân tay, khám sức khỏe, dịch thuật công chứng, gửi bưu điện.
 • Thuế tỉnh bang sẽ được áp với khách hàng trong Canada.