DỊCH VỤ KHÁC

XIN QUỐC TỊCH CANADA

Đây là khâu cuối cùng trong hành trình định cư Canada của bạn. Các điều kiện cơ bản để xin quốc tịch Canada là:

  • Đang là thường trú nhân Canada
  • Đã sống ở Canada được ít nhất 3 năm trong vòng 5 năm trở lại đây (1.095 ngày)
  • Đạt yêu cầu tiếng Anh hoặc Pháp
  • Đỗ kì thi quốc tịch

XIN THẺ THƯỜNG TRÚ NHÂN CANADA

Bạn cần xin thẻ thường trú nhân nếu thẻ hiện tại sắp hết hạn hoặc bạn bị mất thẻ. Thời gian xử lý hồ sơ này là 6-8 tháng.

XIN GIẤY THÔNG HÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN

Đây là giấy cho phép bạn lên máy bay và nhập cảnh lại Canada trong khi thẻ thường trú nhân của bạn đã hết hạn hoặc bị mất. Bạn phải chứng minh được là mình đạt yêu cầu về thời hạn cư trú tại Canada.

LABOUR MARKET ASSESSMENT IMPACT

Các doanh nghiệp Canada không thể tìm được người Canada hoặc thường trú nhân phù hợp sẽ nộp hồ sơ Đánh giá Ảnh hưởng tới Thị trường Nhân sự (LMIA). Nếu đánh giá này tích cực thì doanh nghiệp nộp hồ sơ sẽ được phép tuyển dụng người từ nước ngoài. Người được tuyển sẽ nộp hô sơ xin giấy phép đi làm work permit để có thể bắt đầu công việc tại Canada.