LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỜI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN CANADA LÀM VIỆC?

Chương trình Làm việc cho người nước ngoài được sử dụng đối với các doanh nghiệp thiếu nhân lực và không thể tuyển được người Canada hay thường trú nhân Canada.
Để được phép tuyển người nước ngoài, doanh nghiệp có thể cần xin Đánh giá ảnh hưởng của việc tuyển lao động nước ngoài (LMIA) để xem tác động của việc này là tích cực hay tiêu cực đến thị trường nhân lực Canada.
Để có đánh giá này, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ bao gồm các đơn mẫu và giấy tờ chứng minh. Hồ sơ sẽ được đánh giá về năng lực, thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, về công việc mời người nước ngoài làm và ảnh hưởng của việc này tới thị trường nhân lực Canada.
Vinmax Immigration đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khắp các tỉnh của Canada trong việc mang người lao động nước ngoài vào Canada theo chương trình này. Yêu cầu của chương trình phụ thuộc vào mỗi vị trí công việc mà doanh nghiệp cần tuyển. Người lao động nước ngoài từ đó có thể xin giấy phép làm việc. Đây là bước khởi đầu tốt đẹp và thuận lợi cho quá trình định cư Canada của họ.
Bài viết liên quan